Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8977
Title: Вдосконалення методичних засад та технічних засобів відтворення витрати газу в діапазоні від 0,016 м куб./год
Authors: Присяжнюк, Т. І.
Keywords: ламінарний витратомір
вимірювання мікровитрат
первинний перетворювач витрати
теорія планування експерименту
ламинарный расходомер
измерения микрорасходов
первичный преобразователь расхода
теория планирования эксперимента
Issue Date: 2013
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Присяжнюк, Тарас Ігорович Вдосконалення методичних засад та технічних засобів відтворення витрати газу в діапазоні від 0,016 м куб./год : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" : Дата захисту 21.02.13 / Т. І. Присяжнюк. - Івано-Франківськ, 2013. - 181 с. : іл., рис. - 124-137.
Abstract: Мета роботи полягає у вирішенні важливого завдання у галузі метрології - підвищення точності і забезпеченні єдності та достовірності вимірювання мікровитрат газу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 1. Проаналізувати сучасний стан та тенденції розвитку засобів вимірювання мікровитрат, оцінити можливості підвищення метрологічних характеристик ЗВТ мікровитрат, розробити витратомір для діапазону витрат від 0,001 м3/год до 0,016 м3/год з класом точності 0,5. 2. Удосконалити існуючі методи відтворення мікровитрат газу в діапазоні від 0,001 м /год до 0,016 м /год. 3. Розробити математичні моделі похибок вимірювання та відтворення мікровитрати за допомогою вдосконаленого витратоміра як складову наукової основи метрологічного забезпечення вимірювання та відтворення мікровитрат газу в діапазоні від 0,001 м /год до 0,016 м /год. 4. Розробити та впровадити технічну основу метрологічного забезпечення вимірювання мікровитрат газу в діапазоні від 0,001 м /год до 0,016 м3/год 5. Розробити нормативну основу метрологічного забезпечення вимірювання та відтворення мікровитрат газу (методики державної метрологічної атестації витратомірів газу в діапазоні від 0,001 м /год до 0,016 м3/год) 6. Розробити зміну до ДСТУ 3336:2007 для розширення нижньої межі діапазону охоплюваних витрат до 0,001 м /год
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8977
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d462.pdf9.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.