Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9055
Title: Концептуальні засади створення інноваційних агрокластерів в умовах сталого розвитку економіки
Authors: Кошкалда, І. В.
Прокопишин, О. С.
Трушкіна, Н. В.
Keywords: агропромисловий комплекс
інноваційна інфраструктура
мережева структура
партнерство
інноваційний агрокластер
концептуальні засади
сталий розвиток
agro-industrial complex
innovation infrastructure
network structure
partnership
innovation agrocluster
conceptual principles
sustainable development
Issue Date: 2022
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кошкалда, І. В. Концептуальні засади створення інноваційних агрокластерів в умовах сталого розвитку економіки / І. В. Кошкалда, О. С. Прокопишин, Н. В. Трушкіна // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2022. - № 1. - С. 74-88.
Abstract: На даний час аграрний сектор України зазнає кардинальних організаційних змін і трансформацій за різними напрямами розвитку, у тому числі й інноваційного. Це вимагає формування й функціонування належної інноваційної інфраструктури та пошуку принципово нових організаційно-правових форм господарювання, які б відповідали сучасним економічних умовах. Однією з таких форм може бути інноваційний агрокластер. Метою даного дослідження є обгрунтування концептуальних засад створення інноваційних агрокластерів як важливої складової інноваційної екосистеми в умовах забезпечення сталого розвитку.
At present, the agricultural sector of Ukraine is undergoing radical organizational changes and transformations in various areas of development, including innovation. This requires the formation and functioning of appropriate innovation infrastructure and the search for fundamentally new organizational and legal forms of management that would meet modern economic conditions. One such form may be an innovative agricultural cluster. The purpose of this study is to substantiate the conceptual basis for the creation of innovative agricultural clusters as an important component of the innovation ecosystem in terms of sustainable development.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9055
ISSN: 2409–0948
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2022 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8746p.pdf953.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.