Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9059
Title: Дослідження особливостей формування собівартості видобутку вуглеводнів та їх відображення в обліку
Authors: Хома, С. В.
Савчук, Т. В.
Костюк, У. З.
Keywords: вуглеводні
собівартість видобутку
кошторис витрат
калькуляція собівартості
hydrocarbons
production cost
cost estimate
cost calculation
Issue Date: 2021
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Хома, С. В. Дослідження особливостей формування собівартості видобутку вуглеводнів та їх відображення в обліку / С. В. Хома, Т. В. Савчук, У. З. Костюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2021. - № 1. - С. 45-55.
Abstract: Основними елементами системи управління собівартістю видобутку нафти і газу є її облік і калькулювання з урахуванням особливостей стадій технологічного процесу. У статті розглянуто й обґрунтовано особливості формування собівартості продукції на підприємствах нафтогазовидобування; визначено вплив організаційнотехнологічних особливостей діяльності нафтогазовидобувних підприємств на формування складу витрат виробництва.
The main elements of the cost management system of oil and gas production are its accounting and calculation and consideration of the technological process stages. The article analyses the formation features of production costs at oil and gas production enterprises; it also determines the effect of organizational and technological features of oil and gas production enterprises on the production costs structure.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9059
ISSN: 2409–0948
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2021 - № 1(23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8535p.pdf826.41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.