Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9072
Title: Новий спосіб складання підшипників ковзання відцентрових насосів, які працюють в умовах радіаційного опромінювання
Authors: Гапонова, О. П
Марцинковський, В. С.
Тарельник, Н. В.
Зубко, В. М.
Думанчук, М. Ю.
Keywords: ядерна енергетика
відцентровий насос
підшипник ковзання
покриття
електроерозійне легування
металополімерні матеріали
Issue Date: 2022
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Новий спосіб складання підшипників ковзання відцентрових насосів, які працюють в умовах радіаційного опромінювання / О. П. Гапонова, В. С. Марцинковський, Н. В. Тарельник [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2022. - № 1. - С. 7-14.
Abstract: Вирішується проблема вибору конструкційних матеріалів для використання їх як проміжних шарів при складанні відповідальних спряжень підшипників ковзання (ПК), які застосовують у відцентрових насосах ядерних енергетичних установок (ЯЕУ) різних типів. При цьому серед інших основних умов необхідно брати до уваги: число й величину циклічних змін механічних навантажень; нейтронне опромінення та вплив теплоносія на корозію і корозійно-механічну міцність матеріалів. У ході аналізу способів складання ПК роторних машин, а також вимог до обладнання, що працює в умовах радиаційного опромінювання, виявлено резерви щодо покращення способів складання ПК відцентрових насосів, які працюють на АЕС.
The article solves the problem of choosing construction materials for the formation of intermediate layers, which can be used in the sliding bearing (SB) responsible joints assembly of different types nuclear power plants (NPPs) centrifugal pumps. The following are taken into account as the main conditions: the number and magnitude of cyclic changes in mechanical loads; neutron irradiation and the effect of coolant on corrosion and corrosionmechanical strength of materials. Analysis of the rotary machines SB assembling methods and the requirements for equipment, operating in radiation conditions allowed to identify reserves for improving of NPP centrifugal pumps SB assembling methods.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9072
ISSN: 1993–9965
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2022 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8731p.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.