Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9081
Title: Моделювання газового вертикального сіткового сепаратора
Authors: Михайлюк, В. В.
Фафлей, О. Я.
Мельник, В. О.
Захара, І. Я.
Малишев, А. Р.
Процюк, Г. Я.
Keywords: імітаційне моделювання
коагулятор
краплеуловлювач
сепаратор
тримірна модель
simulation modeling
coagulator
droplet eliminator
separator
three-dimensional model
Issue Date: 2022
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Моделювання газового вертикального сіткового сепаратора / В. В. Михайлюк, О. Я. Фафлей, В. О. Мельник [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2022. - № 1. - С. 91-100.
Abstract: Перед транспортуванням газ, що видобувається на газових родовищах, обов’язково проходить попереднє очищення. Для цього застосовують газові сепаратори, від ефективності роботи яких залежить якість товарної продукції. Існує багато сепараторів різних конструкцій, але, зазвичай, вони складаються із секцій, які відрізняються конструктивними особливостями. Ефективність сепарації газу залежить від внутрішніх пристроїв сепараторів, таких як: вхідні перегородки, хвилерізи, піногасник, краплевідбійники, краплеуловлювачі, протизавихрювачі.
Before transportation the gas produced at gas fields is necessarily pre-treated. For this purpose gas separators are used, the quality of marketable products depends on their efficiency. There are many separators of different designs, but usually they consist of sections, which differ from each other by design features. The efficiency of gas separation depends on the internal devices of the separators, such as: inlet baffles, breakwaters, defoamer, drift eliminators, drift eliminators, anti-vortexers.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9081
ISSN: 1993–9965
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2022 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8740p.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.