Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9105
Title: Про можливість промислової нафтогазоносності Слобода Рунгурської антикліналі Бориславо-Покутського покриву Передкарпатського прогину
Authors: Шлапінський, В. Є.
Павлюк, М. І.
Тернавський, М. М.
Лазарук, Я. Г.
Keywords: Слобода Рунгурська антикліналь
стрийська світа
нафтопромисел
Чорний Потік
нафтоносність
Sloboda Rungur anticline
Stryi deposits
oil field
Chornyi Potik
oil potential
Issue Date: 2022
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Про можливість промислової нафтогазоносності Слобода Рунгурської антикліналі Бориславо-Покутського покриву Передкарпатського прогину / В. Є. Шлапінський, М. І. Павлюк, М. М. Тернавський, Я. Г. Лазарук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2022. - № 2. - С. 86-94.
Abstract: Перспективна ділянка розташована поблизу с. Чорний Потік Надвірнянського району Івано-Франківської області на відстані 50 км на південь від обласного центру і на віддалі 35 км на захід від міста Коломия. Ділянка знаходиться в межах антикліналі Слобода Рунгурська Бориславсько-Покутського покриву Передкарпатського прогину. На відстані 5 км на південний схід від села Чорний Потік до згаданої антикліналі були приурочені нафтові поклади вже відпрацьованого Слобода Рунгурського родовища. Перші дані про видобуток і використання нафти для потреб населення Слободи Рунгурської відомі з 1770 року. Її видобували з колодязів. Перші свердловини пробурені у 1875 р. У 1886 р. на промислі налічувалося близько 300 експлуатаційних свердловин глибиною 200-350 м. Промисел існував до 1944 р., був зруйнований під час другої світової війни і вже не відновлювався з причини вичерпання запасів нафти.
The promising plot is located near the village of Chornyi Potik, Nadvirna district, Ivano-Frankivsk oblast, 50 km to the south of the regional centre and 35 km west of Kolomyia. The site is located within the Sloboda Rungur anticline of the Boryslav-Pokut cover of the Pre-Carpathian Depression. At a distance of 5 km southeast of the village of Chornyi Potik to the mentioned anticline, oil deposits of the already developed Sloboda Rungur field have been timed. The first data on the production and use of oil for the needs of the population of Sloboda Rungur are known from 1770. It was extracted from wells up to 3 m deep. The first wells were drilled in 1875. In 1886, the field had 300 production wells with a depth of 200-350 m. The field existed until 1944 and was destroyed during World War II and was not restored due to the depletion of oil reserves.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9105
ISSN: 1993–9973
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2022 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8671p.pdf2.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.