Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9122
Title: Геологічні умови формування важких високов'язких нафт і перспективи пошуків їх покладів в нафтогазоносних регіонах України
Authors: Окрепкий, Р. М.
Issue Date: 2003
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Окрепкий, Роман Миколайович Геологічні умови формування важких високов'язких нафт і перспективи пошуків їх покладів в нафтогазоносних регіонах України : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.06.03 / Р. М. Окрепкий. - Івано-Франківськ, 2003. - 141 с. - 136-141.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є прогноз розповсюдження покладів ВВВН та генетично пов'язаних з ними ПБ у різновікових різнофаціальних комплексах нафтогазовидобувних регіонів України з визначенням перспектив їх освоєння як додаткового джерела ВВС. Для реалізації цієї мети вирішувалися наступні завдання: - визначення генетичних взаємовідносин ВВВН з нормальними нафтами і ПБ; - виділення генетичних типів ВВВН - ПБ на основі геолого-геохімічних даних; - виявлення основних тектоно-геодинамічних,седиментаційно-палеогеоморфологічних, палеогідрогеологічних закономірностей формування скупчень ВВВН - ПБ; - розробка критеріїв прогнозування зон бітумонагромадження. Об'єкт дослідження. Поклади ВВВН та інших генетично пов'язаних з ними типів ПБ у різновікових різнофаціальних комплексах нафтогазоносних регіонів України, що залягають в широкому діапазоні тектонічних, гідрогеологічних і (палео)термобаричних умов. Предмет дослідження. Геологічні умови формування ВВВН і виділення прогнозних ділянок розповсюдження їх покладів на території України.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9122
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d212.pdf18.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.