Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9129
Title: Удосконалення методики діагностування технічного стану газопроводів при капітальному ремонті
Authors: Розгонюк, В. В.
Keywords: математичне моделювання
напружений стан
діагностування
аналіз
експертна система
стратегія
математическое моделирование
напряженное состояние
диагностирование
анализ
экспертная система
стратегия
mathematical simulation
stress state
technical condition survey
expert system
strategy
Issue Date: 1999
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Розгонюк, Василь Васильович Удосконалення методики діагностування технічного стану газопроводів при капітальному ремонті : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 31.05.00 / В. В. Розгонюк. - Івано-Франківськ, 1999. - 292 с. - 278-292.
Abstract: Мета роботи — підвищення надійності газотранспортної системи України на основі розробки методів діагностування технічного стану трубопроводу при виводі у капітальний ремонт, темпів і якості його виконання. Задачі дослідження: 1. Аналіз газотранспортної системи України та організаційної структури системи технічної діагностики їх стану. 2. Дослідження методів капітального ремонту трубопроводів, обгрунтування необхідності подальшого їх удосконалення. 3. Класифікація пошкоджень магістральних газопроводів та граничних станів їх оцінки. 4. Розробка функціональної схеми прогнозування міцності та надійності магістральних газопроводів. 5. Удосконалення методики оцінки технічного стану газопроводів неруйнівними методами та модернізація засобів їх реалізації. 6. Розробка методики оцінки залишкової міцності трубопроводів з врахуванням дефектів труб. 7. Теоретичні дослідження напружено-деформованого стану газопроводу при капітальному ремонті та оптимізація схеми його виконання. 8. Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану газопроводів при капітальному ремонті та зміни властивості трубних сталей в ході тривалої експлуатації. 9. Розробка та удосконалення методів ремонту газопроводів під тиском.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9129
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d175.pdf17.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.