Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9134
Title: Особливості виділення газонасичених товщ у тонкошаруватих відкладах Передкарпатського прогину за даними геофізичних досліджень
Authors: Пятковська, І. О.
Keywords: тонкошаруваті пласти-колектори
асиметрія
ексцес
акустичний каротаж
імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж
коефіцієнт вертикального розчленування
параметр насичення
інтервальний час
тонкослоистые пласты-коллекторы
асимметрия
эксцесс
акустический каротаж
импульсный нейтрон-нейтронный каротаж
коэффициент вертикального расчленения
параметр насыщения
интервальное время
thin-bedded reservoirs
skewness
kurtosis
acoustic logging
pulsed neutron-neutron logging
vertical partition coefficient
saturation parameter
interval time
Issue Date: 2013
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Пятковська, Ірина Олегівна Особливості виділення газонасичених товщ у тонкошаруватих відкладах Передкарпатського прогину за даними геофізичних досліджень : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 27.06.13 / І. О. Пятковська. - Івано-Франківськ, 2013. - 152 с. : іл., рис. - 140-151.
Abstract: Основною метою роботи є розроблення методичних основ виділення продуктивних порід-колекторів у тонкошаруватому піщано-глинистому розрізі за результатами ГДС. Для досягнення мети необхідно було розв'язати такі завдання: - проаналізувати та узагальнити існуючі методики виділення порід-колекторів у тонкошаруватих геологічних розрізах та визначення їх колекторських властивостей; - дослідити вплив тонкошаруватості піщано-глинистих розрізів на покази електричного та акустичного каротажу; - дослідити можливості використання параметрів вищого порядку математичної статистика у комплексі з результатами геофізичних свердловинних досліджень для розчленування тонкошаруватих геологічних розрізів та виділення продуктивних порід-колекторів; - розробити методологію виділення колекторів у тонкошаруватому розрізі за даними акустичного каротажу; - дослідити вплив тонкошаруватого піщано-глинистого розрізу на результати імпульсного нейтрон-нейтронного каротажу; - удосконалити методику виділення продуктивних порід-колекторів у тонкошаруватих розрізах за даними імпульсного нейтрон-нейтронного каротажу. Об'єкт дослідження. Неогенові відклади Вижомлянського, Грушівського та Летнянського газоконденсатних родовищ, що розташовані у північно-західній частині Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. Предмет дослідження. Тонкошаруваті піщано-глинисті породи-колектори нижньодашавської свити.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9134
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d480.pdf41.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.