Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9138
Title: Методи підвищення ефективності транспортування газу
Authors: Руднік, А. А.
Keywords: магістральний газопровід
моделювання
ефективність
магистральный газопровод
моделирование
эффективность
gas main
simulation
performance
Issue Date: 2002
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Руднік, Анатолій Андрійович Методи підвищення ефективності транспортування газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 22.10.02 / А. А. Руднік. - Івано-Франківськ, 2002. - 164 с. - 157-165.
Abstract: Метою дослідження є створення ринково- орієнтованої концепції оптимізації потоків газу при непроектних режимах роботи магістральних газопроводів як вихідної основи оцінювання ефективності функціонування та реконструкційного розвитку систем магістральних газопроводів. Основні положення концепції та її науково-методичні засади складають дослідження та розв’язок таких задач: 1. Розробка нової непроектно-орієнтованої методології оцінювання та розрахункового аналізу ефективності функціонування магістральних газопроводів. Ідеологічну основу методології складають аналітичні методи моделювання залежності витрат виробничих потужностей газопроводів від обсягів транспортованого газу. Ця залежність відіграє ключову роль при формуванні оптимізаційної зони прибуткового використання виробничих ресурсів. 2. Дослідження та аналіз методів моделювання непроектних режимів роботи магістральних газопроводів з врахуванням схемної структури газопроводів, фізичного зносу та реальних умов експлуатації. 3. Відпрацювання методично узгодженої системи газотермодинамічних моделей виробничих функцій лінійних ділянок і компресорних станцій для непроектних режимів роботи магістральних газопроводів; 4. Розробка структури системи інформаційного забезпечення розрахункових моделей компресорних станцій і лінійних ділянок магістральних газопроводів з врахуванням їх експлуатаційних характеристик та технічного стану ; 5. Розробка розрахункових методів визначення обсягів продукції газотранспортного виробництва з використанням вимірника виконуваної газотранспортної роботи. Обгрунтування доцільності використання функціонального вимірника газотранспортної роботи магістральних газопроводів в ринково орієнтованих прогнозах ефективності трубопровідного транспорту газу. Об’єкт дослідження - система газопроводів України. Предмет дослідження - непроектні режими роботи магістральних газопроводів і їх оптимізація в умовах ринково-орієнтованих відносин.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9138
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d203.pdf6.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.