Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9141
Title: Формування фінансової стратегії газорозподільних підприємств на засадах оцінювання ефективності їх діяльності
Authors: Савко, О. Я.
Keywords: стратегія
фінансова стратегія
газорозподільні підприємства
фінансово-економічний аналіз
ефективність
методи оцінювання
напрями формування фінансової стратегії
strategy
financial strategy
gas distributing enterprises
financial and economical analyses
efficiency
evaluation methods
financial strategy approaches formation
Issue Date: 2014
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Савко, Оксана Ярославівна Формування фінансової стратегії газорозподільних підприємств на засадах оцінювання ефективності їх діяльності : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 12.12.14 / О. Я. Савко. - Івано-Франківськ, 2014. - 228 с. : табл. - 166-185.
Abstract: Метою дисертаційного дослідження є розробка науково-методичних положень та практичних рекомендацій дія формування фінансової стратегії газорозподільних підприємств на основі оцінювання ефективності їх діяльності. Для реалізації зазначеної мети було поставлено і виконано такі завдання: - узагальнити основні результати теоретичних досліджень щодо змісту та сутності понять: «стратегія підприємства», «стратегія розвитку», «фінансова стратегія»; - розвинути класифікацію фінансових стратегій природних монополістів; - провести комплексний фінансово-економічний аналіз діяльності газорозподільних підприємств з метою виявлення напрямів їх подальшого розвитку; - проаналізувати рівень податкового навантаження газорозподільних підприємств на основі показників доданої вартості; - сформувати методичні підходи до вибору фінансової стратегії на оснозі оцінювання ефективності діяльності газорозподільних підприємств; - здійснити оцінку ефективності використання ресурсів газорозподільних підприємств на основі параметричних методів; - обґрунтувати доцільність впровадження стимулюючого регулювання на послуги досліджуваних підприємств. Об’єктом дослідження є процес формування фінансової стратегії промислових підприємств. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, науково-методичних та практичних положень щодо оцінювання ефективності газорозподільних підприємств для формування фінансової стратегії їх діяльності.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9141
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d531.pdf14.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.