Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9142
Title: Підвищення ефективності очищення вибоїв нафтогазових свердловин пристроями на основі постійних магнітів
Authors: Романишин, Т. Л.
Keywords: вибій свердловини
феромагнітний предмет
магнітна система
постійний магніт
рідкісноземельний матеріал
ловильний пристрій
вантажопідіймальна сила
забой скважины
ферромагнитный предмет
магнитная система
постоянный магнит
редкоземельный материал
ловильное устройство
грузоподъемная сила
bottom hole
ferromagnetic object
magnetic system
permanent magnet
rare-earth material
fishing tool
hoisting capacity
Issue Date: 2014
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Романишин, Тарас Любомирович Підвищення ефективності очищення вибоїв нафтогазових свердловин пристроями на основі постійних магнітів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 31.03.15 / Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ, 2014. - 163 с. : іл., табл. - 145-156.
Abstract: Метою роботи є підвищення ефективності очищення вибоїв свердловин від феромагнітних предметів пристроями на основі постійних магнітів із рідкісноземельних матеріалів. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання: - аналіз стану вибоїв свердловин у процесі буріння та ремонту; - обґрунтування вибору магнітотвердих матеріалів і раціональних конструкцій магнітних систем; - визначення раціональних геометричних співвідношень елементів систем та оцінка їх ефективності на основі моделювання систем із неодимових рідкісноземельних магнітів; - удосконалення методу визначення тягових характеристик та експериментальні дослідження силових і магнітних характеристик ловильних пристроїв; - розроблення конструкцій ловильних пристроїв підвищеної вантажопідіймальності та їх дослідно-промислові випробування. Об’єкт дослідження. Процес взаємодії магнітного поля пристроїв на основі постійних магнітів із феромагнітними предметами у свердловині. Предмет дослідження. Удосконалення пристроїв на основі постійних магнітів для очищення вибоїв свердловин від металу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9142
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d542.pdf59.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.