Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9144
Title: Забезпечення працездатності магістральних газопроводів в процесі тривалої експлуатації у гірській місцевості
Authors: Савула, Р. С.
Keywords: магістральний газопровід
тривала експлуатація
працездатність
фізико-механічні характеристики трубної сталі
пружно-пластичне деформування
міцність
метод скінченних елементів
магистральный газопровод
длительная эксплуатация
работоспособность
физико-механические характеристики трубной стали
упруголла-стическое деформирование
прочность
метод конечных элементов
main gas pipeline
long-term operation
performance
physical and mechanical characteristics of pipe steel
elastic-clastic deformation
strength
finite element method
Issue Date: 2013
Publisher: Львів
Citation: Савула, Роман Степанович Забезпечення працездатності магістральних газопроводів в процесі тривалої експлуатації у гірській місцевості : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 28.01.14 / Р. С. Савула. - Львів, 2013. - 175 с. : іл., рис., табл. - 152-174.
Abstract: Мета дослідження - забезпечення працездатності магістральних газопроводів в процесі тривалої експлуатації у гірській місцевості за рахунок удосконалення методів аналізу напружено-деформованого стану і оцінки міцності труб з урахуванням деградації матеріалу, відхилення від прямолінійності траси і наявності локальних пластичних деформацій. Для досягнення поставленої в роботі мети розглядаються такі наукові задачі: - оцінити структурні зміни в трубній сталі магістральних газопроводів в процесі тривалої експлуатації та їх вплив на фізико-механічні характеристики сталі і коефіцієнти запасу міцності потенційно небезпечних ділянок; - дослідити вплив локальних пластичних деформацій магістральних газопроводів на фізико-механічні властивості експлуатованої трубної сталі; - дослідити вплив механічних характеристик матеріалу і відхилення від прямолінійності траси на параметри пружно-пластичного деформування труб в процесі спорудження і ремонту магістральних газопроводів; - дослідити вплив залишкових напружень, обумовлених локальним пластичним деформуванням магістрального трубопроводу, на напружено- деформований стан та на міцність труби; - провести експериментальні дослідження пружно-пластичного деформування і міцності труби в лабораторних умовах з метою перевірки допущень, прийнятих у теоретичних дослідженнях, а також вивчення зміни значень коерцитивної сили трубної сталі 17Г1С в процесі експлуатації
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9144
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d504.pdf41.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.