Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9145
Title: Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення гідросфери на кінцевій стадії експлуатації нафтових родовищ (на прикладі Долинського нафтового родовища)
Authors: Сабан, В. З.
Keywords: екологічна безпека
нафтове родовище
техногенне забруднення
довкілля
гідросфера
математична модель
інфільтрація
сорбція
розсіл
экологическая безопасность
нефтяное месторождение
техногенное загрязнение
окружающая среда
гидросфера
математическая модель
инфильтрация
сорбция
рассол
environmental security
oil fields
saline pollution
environment
hydrosphere
water reservoir
filtration sorption
brine
brine
Issue Date: 2014
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Сабан, Віталій Зіновійович Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення гідросфери на кінцевій стадії експлуатації нафтових родовищ (на прикладі Долинського нафтового родовища) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 17.12.14 / В. З. Сабан. - Івано-Франківськ, 2014. - 138 с. : іл., рис., табл. - 114-129.
Abstract: Мстою дисертаційної роботи с проведення чоеліджень. розробка та впровадження у практику методів, природоохоронних заходів для зменшення техногенного забруднення гідросфери на кінцевій стадії експлуатації нафтових родовищ. Для досягнення цієї мети необхідно було виконати наступні заедания: 1) систематизувати і узагальнити накопичений матеріал щодо зменшення техногенного забруднення гідросфери у районах інтенсифікації видобутку нафти; 2) виконати фізико-хі.мічне моделювання у системі "зворотна пластова вода-порода" при поступленні забруднюючих компонентів "зверху"; 3) оцінити вплив фільтраційних процесів на грунтовий потік методом моделювання концентрації сольового потоку у ґрунтових водах; 4) провести прогнозне математичне моделювання фільтраційно- міграційних процесів сольового забруднення у водоносному горизонті та його реалізацію у вигляді програмного продукту адаптованого під ЕОМ; 5) удосконалити та впровадити у практику технологію очистки зворотних пластових вод з мстою захисту підземних водоносних горизонтів від техногенного забруднення. Об’єкт дослідження. Процеси забруднення навколишнього середовища мінералізованими водами у процесі експлуатації нафтових родовищ /волинського нафтогазопромислового району на кінцевій стадії розробки. Предмет дослідження. Зменшення техногенного забруднення підземних вод у районі розробки нафтових родовищ.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9145
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d534.pdf18.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.