Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9181
Title: Науково-практичні основи застосування колони гнучких труб у скерованих свердловинах
Authors: Мохній, І. Ю.
Чудик, І. І.
Keywords: колтюбінгова технологія
стінка свердловини
напружено-деформований стан
буріння свердловини
осьове переміщення
гнучка колона труб
coil tubing technology
well wall
stress-strain state
well drilling
axial displacement
flexible drill stem
Issue Date: 2022
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Мохній, І. Ю. Науково-практичні основи застосування колони гнучких труб у скерованих свердловинах / І. Ю. Мохній, І. І. Чудик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2022. - № 3. - С. 18-23.
Abstract: Акцентовано увагу на стратегічному завданні науки і виробництва – забезпеченні вітчизняної економіки власними енергетичними ресурсами та шляхах реалізації цього важливого завдання за рахунок власного потенціалу. Із врахуванням ступеня виснаження основних ресурсів нафти і газу вказується на дієвий шлях підвищення коефіцієнта нафтогазовилучення з продуктивних горизонтів шляхом застосування сучасних колтюбінгових технологій. Проведено аналіз закордонних і вітчизняних публікацій за проблематикою дослідження умов роботи довгомірних трубних колон у свердловинах різного типу просторового викривлення. Оцінено умови прохідності, ефективної і надійної їх роботи в стовбурі скерованої свердловини у широкому діапазоні зміни навантажень, які виникають від дії коливань, вібрацій, тертя до стінок свердловини і в’язкого бурового розчину, згину, кручення, впливу зовнішнього і внутрішнього тисків.
Emphasis is placed on the historical institution of science and production, providing the domestic economy with its energy resources, and ways to implement this vital task at the expense of its potential. Considering the depletion of the primary resources of oil and gas, an effective way to increase the coefficient of oil and gas inclusion from productive horizons is indicated through modern coil tubing technologies. The publication’s study object is a flexible drill stem in a directional well, and the subject of the study is its load due to axial movement along the axis of the mine. The possibility of using coil tubing means has been analyzed, and the technological advantages and disadvantages of their use for drilling directed wells in Ukraine have been estimated.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9181
ISSN: 1993–9973
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2022 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8789p.pdf905.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.