Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9211
Title: Культурна компонента публічної дипломатії у вимірах вимірах економічного прогресу країн
Authors: Хоменська, І. В
Запухляк, В. З.
Keywords: публічна дипломатія
економічний прогрес
культура
культурна дипломатія
культурні чинники
тренди глобального розвитку
глобальні ризики
соціальна згуртованість
кризові явища
глобальні загрози
економічний розвиток
public diplomacy
economic progress
culture
cultural diplomacy
cultural factors
global development trends
global risks
social cohesion
crisis phenomena
global threats
economic development
Issue Date: 2022
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Хоменська, І. В. Культурна компонента публічної дипломатії у вимірах вимірах економічного прогресу країн / І. В. Хоменська, В. З. Запухляк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2022. - № 2. - С. 131-139.
Abstract: З’ясовано, що питання культурної дипломатії досліджується вітчизняними і зарубіжними вченими проте її вплив на економічний прогрес є маловивченим. Аргументовано, що культура є чинником, який формує імідж країни та створює позитивний профіль для інших країн. Розкрито тренди глобального розвитку та основні ризики, які будуть мати довгостроковий характер та впливатимуть на економічний прогрес. Доведено, що найбільше ризиків є у екологічній та соціальній сферах.
The article deals with the issue of cultural diplomacy, which is investigated by national and foreign scholars but its impact on economic progress is not enough studied. It was proved that culture is a reason, which forms the image of the country and creates a positive profile for other countries. The trends of the global development and main risks are revealed, which will have long term character and influence economic progress. It was proved that the greatest risks are in ecological and social spheres.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9211
ISSN: 2409–0948
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2022 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8822p.pdf359.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.