Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9245
Title: Сезонні коливання фізико-хімічного складу води з джерел та колодязів в межах Яремчанської туристичної дестинації
Authors: Климчук, І. Я.
Корчемлюк, М. В.
Архипова, Л. М.
Keywords: сезонні коливання
фізико-хімічний склад
джерельні води
нітрати
Яремчанська туристична дестинація
seasonal fluctuations
physicochemical composition
spring waters
nitrates
Yaremche tourist destination
Issue Date: 2021
Publisher: Симфонія форте
Citation: Климчук, І. Я. Сезонні коливання фізико-хімічного складу води з джерел та колодязів в межах Яремчанської туристичної дестинації / І. Я. Климчук, М. В. Корчемлюк, Л. М. Архипова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2021. - № 2. - С. 27-34.
Abstract: Яремчанська туристична дестинація є місцем скупчення великої кількості розвіданих підземних джерел питної води, значної кількості туристичних потоків, розповсюдженої децентралізованої системи водопостачання, які в сукупності зі специфікою гірського регіону і сезонністю утворюють актуальний для регулярного моніторингу об'єкт. Підземні джерела та колодязі є водозабезпеченням житлових об'єктів та закладів розміщення туристів у цьому регіоні, а тому моніторингові дослідження фізико-хімічного складу питної води з підземних джерел, свердловин та колодязів на території є необхідністю. Охоплюючи весь спектр географічних висот території парку, нами було досліджено проби питної води природних джерел, криниць та свердловин власників туристичних садиб на вміст нітратів, нітритів, фосфатів, амонію, визначено загальну мінералізацію, значення pH, проаналізовано отримані результати та на їх основі сформовано висновки про вплив сезонних змін на живлення підземних вод.
Yaremche tourist destination is a place of the accumulation of a large number of explored underground springs with drinking water, a significant number of tourist flows, a widespread decentralized water supply system which together with the specifics of the mountain region and seasonality form an object relevant for regular monitoring. Underground springs and wells supply water to residential facilities in the region, and therefore monitoring studies of the physical and chemical composition of drinking water from underground springs and wells on the territory of Yaremche tourist destination is necessary. Covering the full range of geographical heights of the park, we have studied the drinking water quality of natural springs and wells in the private tourist estates for nitrates, nitrites,phosphates, and ammonium, determined the total mineralization, pH value, analyzed the results and based on them the impact of seasonal changes on the groundwater feed.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9245
ISSN: 2415–3184
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2021. - №2 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8754p.pdf628.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.