Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9267
Title: Підвищення ефективності піногенеруючих пристроїв насосно-циркуляційних систем бурових установок
Authors: Савик, В. М.
Keywords: піногенеруючий пристрій
піногенератор
піногенератор ежекційного типу
буріння пінами
газорідинна суміш
пінистий розчин
пеногенерирующее устройство
пенегенератор
пеногенератор эжекционного типа
бурение пенами
газожикостная смесь
пенистый раствор
foamgenerating device
foam generator
foamgenerating ejection device
drilling by foams
gas-liquid mixture
foam solution
Issue Date: 2013
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Савик, Василь Миколайович Підвищення ефективності піногенеруючих пристроїв насосно-циркуляційних систем бурових установок : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 22.10.13 / В. М. Савик. - Івано-Франківськ, 2013. - 209 с. : іл., рис., табл. - 166-178.
Abstract: Метою даної роботи є підвищення ефективності піногенеруючих пристроїв насосно-циркуляційних систем бурових установок. Поставлена мета досягається через реалізацію наступних задач: -проведення аналізу і селективного відбору теоретичних та експериментальних результатів, геометричних параметрів, режимів роботи піногенеруючих пристроїв; - виконання теоретичних досліджень з виявлення та визначення впливу найбільш суттєвих факторів і вибір оптимальних геометричних параметрів та режимів роботи піногенеруючих пристроїв, які б забезпечили найвищу ефективність промивання свердловини пінами; - проведення експериментальних досліджень для встановлення взаємозв’язку між геометричними формами, параметрами, режимами роботи піногенеруючих пристроїв та ефективністю піноутворення; - розроблення та обґрунтування раціональної схеми обв’язки обладнання і пристроїв для промивання нафтогазових свердловин пінами. Об’єкт дослідження. Процеси аерації та піноутворення, що протікають в піногенеруючих пристроях насосно-циркуляційної системи. Предмет дослідження. Вдосконалення та вибір характеристик піногенеруючих пристроїв ежекційного типу насосно-циркуляційних систем бурових установок. Методи дослідження. Методи дослідження представляють комплекс, який містить: - аналіз умов та досвіду експлуатації різних конструктивних особливостей пристроїв та обладнання насосно-циркуляційних систем для промивання свердловини пінами; - математичне моделювання піноутворення в піногенеруючому пристрої ежекційного типу з використанням законів балансу енергії, неперервності потоку, збереження кількості руху, а також використання критерію Лапласа, чисел Вебера та Маха, рівняння Лишевського; - комп’ютерне моделювання піногенеруючого пристрою проводилось з метою оптимізації його внутрішніх конструктивних елементів; - експериментальне визначення основних параметрів та режимів роботи з врахуванням зміни конструкції піногенеруючого пристрою; - промислові випробування проводились з метою підтвердження роботоздатності та ефективності запропонованого піногенеруючого пристрою і обладнання насосно-циркуляційної системи. Наукова новизна. Теоретичні та експериментальні дослідження протікання рідини, повітря і їх суміші через конструктивні елементи облад¬нання дозволяють встановлювати закономірності взаємозв’язку ефективності піноутворення від параметрів та режимів роботи піногенеруючих пристроїв.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9267
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d490.pdf18.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.