Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9269
Title: Оцінювання ефективності використання інвестованого капіталу нафтогазовими підприємствами
Authors: Савчук, Т. В.
Keywords: нафтогазові підприємства
інвестований капітал
операційна діяльність
ефективність
вартість капіталу
скоригований економічний прибуток
oil and gas companies
investment capital
capital invested in operating activities
efficiency
cost of capital
adjusted economic profit
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Савчук, Тетяна Василівна Оцінювання ефективності використання інвестованого капіталу нафтогазовими підприємствами : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 12.04.11 / Т. В. Савчук. - Івано-Франківськ, 2011. - 279 с. - 264-281.
Abstract: Метою дисертаційного дослідження є поглиблення й удосконалення теоретико - методичних положень і формування науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності використання інвестованого капіталу нафтогазовими підприємствами. Для досягнення мети були поставлені та вирішені такі завдання: - досліджено генезис теорій капіталу; - визначено сутність та особливості розрахунку величини інвестованого капіталу; - обґрунтовано необхідність оцінки та проведено аналіз існуючих підходів до оцінювання ефективності діяльності підприємства; - удосконалено порядок розрахунку економічного прибутку; - удосконалено методичні підходи до оцінювання вартості капіталу підприємств, акції яких не обертаються на фондовому ринку та не мають ринкової оцінки; - виявлено закономірності впливу окремих чинників на прибутковість використання інвестованого капіталу нафтогазовими підприємствами; - розроблено напрями підвищення ефективності використання інвестованого капіталу нафтогазовими підприємствами. Об’єктом дослідження є процес оцінювання ефективності використання інвестованого капіталу. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і науково-практичних підходів до оцінювання ефективності використання інвестованого капіталу нафтогазовими підприємствами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9269
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d386.pdf15.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.