Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9270
Title: Підвищення ефективності експлуатації ліфтових колон свердловин підземних сховищ газу
Authors: Савула, С. Ф.
Keywords: підземне сховище газу
свердловина
ліфтова колона
віброізоляція
напружено-деформівний стан
запобігання розгвинчуванню
подземное хранилище газа
скважина
лифтовая колонна
эффективность работы
виброизоляция
напряжённо-деформированное состояние
предупреждение развинчивания
underground gas storage
well
lift column
vibrations isolation
stresed-strain state
preventing unscrewing
Issue Date: 2007
Publisher: Львів
Citation: Савула, Степан Федорович Підвищення ефективності експлуатації ліфтових колон свердловин підземних сховищ газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 11.05.07 / С. Ф. Савула. - Львів, 2007. - 240 с. - 196-215.
Abstract: У дисертаційній роботі ставиться за мету підвищення ефективності експлуатації ліфтових колон свердловин підземних сховищ газу за рахунок запобігання розгвинчуванню колон шляхом зниження амплітуд їхніх коливань і раціонального добору моментів згвинчування. Для досягнення сформульованої мети були поставлені і розв’язані такі основні завдання: - побудувати математичні моделі і дослідити вільні та вимушені поздовжні, крутильні і поперечні коливання ліфтової колони і, на основі аналізу власних частот і форм, а також амплітуд вимушених коливань, обґрунтувати раціональні значення коефіцієнта жорсткості віброізолятора; - розробити математичну модель і алгоритм розрахунку поперечно- крутильних коливань ліфтової колони з урахуванням її динамічної взаємодії зі стінкою свердловини і оцінити вплив віброізолятора на розподіл крутних моментів по довжині колони; - розробити математичні моделі і алгоритми розрахунку напружень і деформацій елементів з’єднань ліфтової колони і, на основі аналізу напружено- деформівного стану основного матеріалу з’єднаних труб і муфти, визначити допустимий момент згвинчування; - опрацювати методику і провести експериментальні дослідження вібрацій ліфтових колон діючих свердловин підземного сховища газу під час відбору газу та під час його нагнітання та порівняти одержані результати з результатами математичного моделювання динамічних процесів; - розробити технічні рішення і рекомендації, спрямовані на запобігання розгвинчуванню ліфтових колон під час експлуатації підземних сховищ газу; опрацювати методику розрахунку на міцність і жорсткість пружних елементів віброізоляторів та обґрунтувати метод діагностики щільності муфтових з’єднань. Об'єкт дослідження - ліфтові колони свердловин підземних сховищ газу. Предмет дослідження - коливання ліфтових колон та напружено- цеформівний стан елементів муфтових з’єднань під час експлуатації свердловин підземних сховищ газу. Методи дослідження. Дослідження динаміки ліфтової колони ґрунтуються на застосуванні методів теорії коливань механічних систем з розподіленими параметрами, зокрема, матричного методу початкових параметрів та методу скінченних елементів. Дослідження напружено-деформівного стану деталей муфтових з’єднань проводилися із застосуванням теорії товстостінних оболонок та варіаційно-аналітичного методу побудови рівнянь деформацій неоднорідної механічної системи. Експериментальні дослідження вібрацій ліфтових колон проводилися із застосуванням модернізованих сейсмодавачів, сучасних комп’ютерних засобів віброметрії та числових методів обробки результатів вимірювань.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9270
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d299.pdf16.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.