Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9270
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСавула, С. Ф.-
dc.date.accessioned2023-10-31T13:19:36Z-
dc.date.available2023-10-31T13:19:36Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationСавула, Степан Федорович Підвищення ефективності експлуатації ліфтових колон свердловин підземних сховищ газу : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 11.05.07 / С. Ф. Савула. - Львів, 2007. - 240 с. - 196-215.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9270-
dc.description.abstractУ дисертаційній роботі ставиться за мету підвищення ефективності експлуатації ліфтових колон свердловин підземних сховищ газу за рахунок запобігання розгвинчуванню колон шляхом зниження амплітуд їхніх коливань і раціонального добору моментів згвинчування. Для досягнення сформульованої мети були поставлені і розв’язані такі основні завдання: - побудувати математичні моделі і дослідити вільні та вимушені поздовжні, крутильні і поперечні коливання ліфтової колони і, на основі аналізу власних частот і форм, а також амплітуд вимушених коливань, обґрунтувати раціональні значення коефіцієнта жорсткості віброізолятора; - розробити математичну модель і алгоритм розрахунку поперечно- крутильних коливань ліфтової колони з урахуванням її динамічної взаємодії зі стінкою свердловини і оцінити вплив віброізолятора на розподіл крутних моментів по довжині колони; - розробити математичні моделі і алгоритми розрахунку напружень і деформацій елементів з’єднань ліфтової колони і, на основі аналізу напружено- деформівного стану основного матеріалу з’єднаних труб і муфти, визначити допустимий момент згвинчування; - опрацювати методику і провести експериментальні дослідження вібрацій ліфтових колон діючих свердловин підземного сховища газу під час відбору газу та під час його нагнітання та порівняти одержані результати з результатами математичного моделювання динамічних процесів; - розробити технічні рішення і рекомендації, спрямовані на запобігання розгвинчуванню ліфтових колон під час експлуатації підземних сховищ газу; опрацювати методику розрахунку на міцність і жорсткість пружних елементів віброізоляторів та обґрунтувати метод діагностики щільності муфтових з’єднань. Об'єкт дослідження - ліфтові колони свердловин підземних сховищ газу. Предмет дослідження - коливання ліфтових колон та напружено- цеформівний стан елементів муфтових з’єднань під час експлуатації свердловин підземних сховищ газу. Методи дослідження. Дослідження динаміки ліфтової колони ґрунтуються на застосуванні методів теорії коливань механічних систем з розподіленими параметрами, зокрема, матричного методу початкових параметрів та методу скінченних елементів. Дослідження напружено-деформівного стану деталей муфтових з’єднань проводилися із застосуванням теорії товстостінних оболонок та варіаційно-аналітичного методу побудови рівнянь деформацій неоднорідної механічної системи. Експериментальні дослідження вібрацій ліфтових колон проводилися із застосуванням модернізованих сейсмодавачів, сучасних комп’ютерних засобів віброметрії та числових методів обробки результатів вимірювань.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЛьвівuk_UA
dc.subjectпідземне сховище газуuk_UA
dc.subjectсвердловинаuk_UA
dc.subjectліфтова колонаuk_UA
dc.subjectвіброізоляціяuk_UA
dc.subjectнапружено-деформівний станuk_UA
dc.subjectзапобігання розгвинчуваннюuk_UA
dc.subjectподземное хранилище газаuk_UA
dc.subjectскважинаuk_UA
dc.subjectлифтовая колоннаuk_UA
dc.subjectэффективность работыuk_UA
dc.subjectвиброизоляцияuk_UA
dc.subjectнапряжённо-деформированное состояниеuk_UA
dc.subjectпредупреждение развинчиванияuk_UA
dc.subjectunderground gas storageuk_UA
dc.subjectwelluk_UA
dc.subjectlift columnuk_UA
dc.subjectvibrations isolationuk_UA
dc.subjectstresed-strain stateuk_UA
dc.subjectpreventing unscrewinguk_UA
dc.titleПідвищення ефективності експлуатації ліфтових колон свердловин підземних сховищ газуuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d299.pdf16.47 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.