Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9272
Title: Удосконалення ультразвукового контролю напружено-деформованого стану ремонтних ділянок магістральних трубопроводів
Authors: Семеген, М. М.
Keywords: ультразвук
напруження
напружено-деформований стан
зусилля
ремонтна ділянка
трубопровід
ультразвук
напряжения
напряженно-деформированное состояние
усилия
ремонтный участок
трубопровод
ultrasound
stress
mode of deformation
force
repair bay
pipe header
Issue Date: 2010
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Семеген, Михайло Михайлович Удосконалення ультразвукового контролю напружено-деформованого стану ремонтних ділянок магістральних трубопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 18.06.10 / М. М. Семеген. - Івано-Франківськ, 2010. - 180 с. - 156-164.
Abstract: Метою роботи є обґрунтування та Удосконалення ультразвукового контролю напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів на ремонтних ділянках в експлуатаційних умовах. Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі завдання: провести аналіз методів і засобів контролю напружено-деформованого стану трубопроводів, проаналізувати фактори впливу і навантаження, які впливають на зміну напружено-деформованого стану трубопроводу в експлуатаційних умовах; розробити математичну модель визначення напружено-деформованого стану ремонтної ділянки магістрального трубопроводу ультразвуковим методом, яка дозволить підвищити точність обчислення сумарного напруження в його стінках на основі явища акустопружності в трьох заємноперпендикулярних напрямках; удосконалити ультразвуковий метод контролю напружено-деформованого стану ремонтних ділянок магістральних трубопроводів, який дасть можливість визначити вид, місце та напрям дії зусилля, що діє на ремонтній ділянці; удосконалити модель електромеханічного перетворення енергії коливання чутливого елемента ультразвукового п’єзоелектричного перетворювача представленого у вигляді електричної схеми-аналога; удосконалити пристрій для ультразвукового контролю напружено- деформованого стану ремонтної ділянки магістрального трубопроводу та розробити проект методики проведення контролю, провести метрологічний аналіз складових загальної похибки розробленого методу та пристрою; провести лабораторні та натурні дослідження напружено-деформованого стану трубопроводу на ремонтній ділянці з допомогою розроблених методу та пристрою. Об’єкт дослідження. Процес ультразвукового контролю напружено- деформованого стану ремонтних ділянок магістральних трубопроводів. Предмет дослідження. Метод та засіб ультразвукового контролю напружено- деформованого стану ремонтних ділянок магістральних трубопроводів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9272
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d362.pdf14.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.