Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9278
Title: Схемотехніка вузлів для формування початкового старту програми і моніторингу роботи мікроконтролера у автономній системі опрацювання даних при неруйнівному контролі
Authors: Стрілецький, Ю. Й.
Keywords: мікроконтролер
початковий старт
сторожовий таймер
монітор живлення
стан роботи програми
Issue Date: 2021
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Стрілецький, Ю. Й. Схемотехніка вузлів для формування початкового старту програми і моніторингу роботи мікроконтролера у автономній системі опрацювання даних при неруйнівному контролі / Ю. Й. Стрілецький // Методи та прилади контролю якості. - 2021. - № 2. - С. 46-54.
Abstract: Застосування мікропроцесорів для опрацювання дискретних даних і здійснення регулювання в системах автоматичного управління, вимірювання і контролю дозволяє реалізувати складні і оптимальні алгоритми. Водночас необхідно проводити оптимізацію схемних рішень для побудови цих систем, стійких до збоїв. Однією із задач системи є безперебійна робота при незначному втручанні оператора бо і взагалі без стороннього втручання. Зважаючи на складність повного тестування систем і вплив на мікропроцесорні засоби множини сторонніх факторів виникають ризики неправильного функціонування системи, що призводить до збоїв у опрацюванні даних.
The use of microprocessors for processing discrete data and control in automatic control, measurement and control systems allows you to implement complex and optimal algorithms. At the same time, it is necessary to optimize circuit solutions to build these fault-tolerant systems. One of the tasks of the system is uninterrupted operation with little operator intervention or without any outside interference. Due to the complexity of complete testing of systems and the impact on microprocessors of many external factors, there are risks of system malfunction, which leads to failures in data processing.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9278
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2021 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8781p.pdf520.78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.