Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9280
Title: Підвищення ефективності дистанційної форми проведення лабораторних занять з контролю і управління в технічних системах
Authors: Паневник, Д. О.
Keywords: дистанційне навчання
інформаційні технології
«хмарні» обчислення
віддалений доступ
дистанційний моніторинг та регулювання
distance learning
information technology
"cloud" computing
remote access
remote monitoring and control
Issue Date: 2021
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Паневник, Д. О. Підвищення ефективності дистанційної форми проведення лабораторних занять з контролю і управління в технічних системах / Д. О. Паневник // Методи та прилади контролю якості. - 2021. - № 2. - С. 62-71.
Abstract: На основі використання експериментальної лабораторної установки призначенної для визначення гідравлічних характеристик свердловинного струминного насоса запропонована методика дистанційного проведення лабораторної роботи із забезпеченням віддаленого доступу студентів до безпосереднього регулювання та контролю в режимі реального часу режимних параметрів повнорозмірної дослідної установки. Спрощений варіант проведення лабораторних робіт передбачає залучення оператора, який за допомогою відеотелефонного віддаленого конференц-зв'язку та «хмарних» технологій з використанням безкоштовного додатку Google Meet отримує необхідні команди та здійснює безпосередній запуск і регулювання режиму роботи дослідного стенда.
Based on the use of an experimental laboratory installation designed to determine the hydraulic characteristics of the downhole jet pump, a method of remote laboratory work with remote access of students to direct regulation and real-time control of mode parameters of a full-scale experimental installation is proposed. A simplified version of the laboratory work involves an operator who uses videophone remote conferencing and "cloud" technology using the free application Google Meet receives the necessary commands and directly launches and regulates the mode of operation of the experimental stand.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9280
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2021 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8783p.pdf698.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.