Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1521
Title: Математична модель напружено-деформованого стану квазіциліндричних тіл з дефектами поверхні під дією внутрішнього тиску
Authors: Олійник, А. П.
Івасів, О. Я.
Issue Date: 2006
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Математична модель напружено-деформованого стану квазіциліндричних тіл з дефектами поверхні під дією внутрішнього тиску / А. П. Олійник, О. Я. Івасів // Методи та прилади контролю якості. - 2006. - № 16. - С. 8-10.
Abstract: Розглянуто математичні моделі процесу деформування та напруженого стану квазіциліндричних тіл з дефектами поверхні під дією внутрішнього тиску. Вихідними даними для моделювання є координати точок перерізів, в яких є дефекти. Обґрунтовано вибір методу інтерполяції, запропоновано методику визначення компонент вектора переміщень. У випадку, коли перерізи мають дефекти з малими відносними розмірами, запропоновано методику, що базується на використанні розв'язку задачі Ламе з урахуванням змінних радіусів кривини ліній поверхні об'єктів. Проведено тестові розрахунки, визначено межі застосування методики та напрямки її можливого узагальнення на випадок тривимірної конфігурації досліджуваного тіла.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1521
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2006 - №16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1884p.pdf224.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.