Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1859
Title: Забезпечення точності виготовлення різьб обсадних труб шляхом застосування параметричного проектування профілю різальної частини різьбонарізних інструментів у середовищіі системи програмування "Делфі"
Authors: Онисько, О. Р.
Борущак, Л. О.
Копей, В. Б.
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Онисько, О. Р. Забезпечення точності виготовлення різьб обсадних труб шляхом застосування параметричного проектування профілю різальної частини різьбонарізних інструментів у середовищіі системи програмування "Делфі" / О. Р. Онисько, Л. О. Борущак, В. Б. Копей // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 2. - С. 50-53.
Abstract: Процес нарізання різьб на обсадних трубах повинен забезпечувати відповідну точність власне різьби і бути достатньо продуктивним задля економічної його доцільності. Ці два аспекти значною мірою залежать від різьбонарізних інструментів, зокрема різьбових різців. Точність різьби функціонально залежить від профілю різальної кромки різця, а сам профіль - від значень геометричних параметрів як самої різьби, так і інструмента. Розрахунок профілю пропонується проводити в середовищі спеціально розробленої прикладної програми, побудованої на основі новоствореного класу на алгоритмічній мові Дельфі.
There are two nesessary aspects of the pipe's thread-cutting process: precision of thread and productivity of the process. That ones are depends from thread-cutting instruments at whole and from thread chisel specifically. Precision of the thread is functionally depends from cutting part profile of the chisel that depends from thread geometrical parameters end chisel ones. Specially developed from Delphi system application include self-created new class, that help to calculate cutting part profile of the tread chisel.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1859
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
635p.pdf393.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.