Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2194
Назва: Основні чинники екологічної безпеки та один з методів її підвищення – перетворення і утилізація золошлакошламів
Автори: Челядин, Л. І.
Шкіца, Л. Є.
Челядин, В. Л.
Богославець, М. М.
Ключові слова: екологічна безпека
техногенні відходи
технології перероблення та утилізації
золошлаки ТЕС
шлами водоочищення
вуглецевомінеральні матеріали
экологическая безопасность
техногенные отходы
технологии переработки и утилизации
золошлаки ТЭС
шламы водоочистки
углеродминеральные материалы
environmental security
technological waste
processing and utilization
Ashes of CHP
sludge treatment plants
materials vugletsevomineralni
Дата публікації: 2013
Видавництво: ІФНТУНГ
Бібліографічний опис: Основні чинники екологічної безпеки та один з методів її підвищення – перетворення і утилізація золошлакошламів / Л. І. Челядин, Л. Є. Шкіца, В. Л. Челядин, М. М. Богославець // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2013. - № 2. - С. 38-47.
Короткий огляд (реферат): У статті приведено огляд важливої науково-технічної проблеми - підвищення рівня екологічної безпеки, яку запропоновано розв’язати зменшенням забруднення довкілля – техносфери золошлакошламами, гідросфери – стічними водами, біосфери – викидними промисловими газами, що має екологічне, соціальне та народногосподарське значення. Приведено огляд методів утилізації золошлакошламів і сформовано теоретичні підходи та розроблено нові високотемпературні технології перероблення золошлаків ТЕС і шламів водоочищення у вуглецевомінеральні матеріали (ВММ), удосконалено низькотемпературні методи перероблення золошламів у будівельні теплоізоляційні матеріали (БТМ). Запропоновані заходи дають змогу зменшити викиди в довкілля, а відтак підвищити рівень екологічної безпеки промислових об’єктів.
В статье приведен обзор важной научно-технической проблемы - повышение уровня экологической безопасности, которую предложено решить уменьшением загрязнения окружающей среды - техносферы золошлакошламами, гидросферы - сточными водами, биосферы - промышленными газами, что имеет экологическое, социальное и народнохозяйственное значение. Приведено обзор методов утилизации золошлакошламов, сформированы теоретические подходы, разработаны новые высокотемпературные технологии переработки золошлаков ТЭС и шламов водоочистки в ВММ, усовершенствованы низкотемпературные методы переработки золошламов в БТМ. Предложенные меры позволят уменьшить выбросы в окружающую среду, а следовательно повысить уровень экологической безопасности промышленных объектов.
In the article the review of important scientific and technical problems - improving environmental safety, which is proposed to solve the reduction of environmental pollution - technosphere zoloshlakoshlamamy, hydrosphere - waste water, the biosphere - the bargain of industrial gases, which has environmental, social and economic importance. Given an overview of methods of disposal zoloshlakoshlamiv and formed the theoretical approaches and developed a new high-technology processing zoloshlakiv thermal and water treatment sludge in the AMM, improved low-temperature processing methods zoloshlamiv in TBM. The measures allow to reduce emissions into the environment, and thus improve environmental safety of industrial facilities that offered hope for a new method developed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2194
Розташовується у зібраннях:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2013. - №2 (8)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
08.PDF336.57 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.