Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2209
Title: Аналіз теплопотоків шківа стрічково-колодкового гальма бурової лебідки
Authors: Журавльов, Д. Ю.
Журавльов, О. Ю.
Яців, Т. В.
Лях, М. М.
Keywords: стрічково-колодкове гальмо
гальмівний шків
теплопотік
основне гальмо
гальмівна система бурової лебідки
band-block brake
braking pulley
heat flow
main brake
braking system of the drawworks
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Аналіз теплопотоків шківа стрічково-колодкового гальма бурової лебідки / Д. Ю. Журавльов, О. Ю. Журавльов, Т. В. Яців, М. М. Лях // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - № 1. - С. 49-52.
Abstract: Стаття присвячена аналізу теплопотоків шківа та оцінці значення основного гальма лебідки бурової установки під час виконання основних технологічних операцій. Відмічено негативний вплив високої температури гальмівного шківа на його довговічність та якісні показники гальмування в процесі опускання колони труб. Наводиться теоретичний аналіз теплопотоків шківа основного стрічково-колодкового гальма бурової лебідки. Представлені схема гальмівного шківа зі всіма його ділянками відведення тепла та графіки теплових потоків. На основі аналізу існуючих технічних рішень відведення тепла від шківів та результатів аналізу теплопотоків прогнозуються основні напрямки вдосконалення конструкції гальм бурових лебідок, які дозволяють збільшити термін їх експлуатації і покращити інші якісні показники гальмування.
The article is dedicated to the heat flow analysis of the pulley and the main brake evaluation of the drilling rig winch during the performance of the basic technological operations. The authors observe the high temperature negative influence of the braking pulley on its durability and the braking qualitative indices in the pipe string lowering process. The pulley heat flows theoretical analysis of the main band-block brake of the drawworks is given. The braking pulley scheme with all its sections of the heat removal and heat flow charts are presented. The main improvement directions of the drilling winch brakes construction are provided on the analysis of the existing technical decisions of the heat removal from the pulleys and the heat flow results, which help to increase their service life and improve other qualitative braking indices.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2209
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2011 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1169p.pdf366.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.