Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2269
Title: Акустичний контроль конструкцій та устатковання у нафтогазовій галузі
Authors: Карпаш, М. О.
Рибіцький, І. В.
Котурбаш, Т. Т.
Бондаренко, О. Г.
Карпаш, О. М.
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Акустичний контроль конструкцій та устатковання у нафтогазовій галузі : монографія / М. О. Карпаш, І. В. Рибіцький, Т. Т. Котурбаш [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 420 с.
Abstract: Робота присвячена вирішенню важливого науково-технічного завдання – удосконалення методів і засобів акустичного контролю об’єктів підвищеної небезпеки, якими є бурове та нафтогазове устатковання, безпосередньо в умовах експлуатації. У монографії наведено результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення нових способів і засобів контролю фактичного технічного стану бурового, нафтогазопромислового устатковання й інструменту, нафто-, газо-, продуктопроводів та інженерних мереж. Авторами роботи успішно вирішена важлива науково-технічна проблема нафтогазової галузі – суттєве зменшення аварій та відмов нафтогазового устатковання й інструменту шляхом розроблення, впровадження нових методів і засобів виявлення на ранній стадії розвитку різних дефектів експлуатаційного походження методами неруйнівного контролю, у першу чергу акустичного. Призначена для науковців – фахівців у галузі технічної діагностики і контролю конструкцій та устатковання, аспірантів, магістрів, студентів технічних спеціальностей.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2269
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2751.pdf28.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.