Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2354
Назва: Обгрунтування прийняття інвестиційних рішень для підприємств нафтогазової промисловості
Автори: Глібчук, В. М.
Ключові слова: інвестиційне рішення
інвестиційний проект
ризик
ефективність
метод
investment decision
investment project
risk
efficiency
method
Дата публікації: 2012
Видавництво: ІФНТУНГ
Бібліографічний опис: Глібчук, В. М. Обгрунтування прийняття інвестиційних рішень для підприємств нафтогазової промисловості / В. М. Глібчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 1. - С. 156-162.
Короткий огляд (реферат): В умовах ринкової економіки інвестиції є основою розвитку підприємства. Впровадження всіх форм інвестицій потребує обов’язкового обґрунтування та визначення їх ефективності. Досліджено проблеми, пов’язані з реалізацією передінвестиційної стадії інвестиційного процесу. Уточнено поняття «інвестиційного ризику» та дію як внутрішніх, так і зовнішніх чинників ризику, визначено його вплив на прийняття інвестиційних рішень. Встановлено, що наявність ризику постійно стимулює і підштовхує суб’єкта до активного пошуку оптимального варіанту вкладення капіталу. Проаналізовано ступінь ризику при реалізації довготермінового інвестиційного проекту та основні принципи прийняття підприємством інвестиційного рішення. Проведений аналіз інвестиційних проектів з урахуванням сукупності важливих моментів, що формують розмаїття і типову послідовність операцій розробки й оцінки проекту, а також вказано на доцільності при обґрунтуванні інвестиційного проекту обчислювати показники ефективності на різних стадіях життєвого циклу. Розроблено методику обґрунтованого прийняття інвестиційних рішень, використання якої дасть змогу підприємствам своєчасно відмовитися від реалізації неефективних інвестиційних проектів. Інвестиційний проект варто затверджувати тільки в тому випадку, якщо очікуваний прибуток забезпечить бажаний для підприємства рівень рентабельності інвестицій у межах визначеного терміну.
Under conditions of market economy investments are the basis of enterprize developing. All investment forms implamantation needs compulsory reasons and their efficiency definition. In the article investigational problems are related to realization of the preinvestment stage of investment process. A concept “investment risk” and both internal and external risk factors functioning, its influence was specified on taking investment decisions. Risk existence has been established to constantly stimulate and push the subject to active search of the optimal variant of investments. A risk degree has been analysed during realization of investment project during the protracted interval of time and also the main principles of taking an investment decision by an enterprize. Investment projects analysis has been made with considering the total combination of important moments forming the variety and typical sequence of operations of projects developing and valuing, the expediency to calculate efficiency indices on different life cycle stages, while investment project substantiating has been pointed out. The method of the substantiated taking of investment decisions the use of which will enable enterprizes in good time to give up realization of uneffective investment projects has been developed. Investment project is worth passing only in case if the expected profit ensures the desirable for an enterprize level of investment profitableness in the limits of the appointed time.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2354
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2966p.pdf290.11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.