Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2971
Title: Методика розрахунку гідродинамічних процесів, спричинених зупинками насосних агрегатів магістрального нафтопроводу
Authors: Григорський, С. Я.
Середюк, М. Д.
Keywords: неусталений гідродинамічний процес
хвиля підвищеного тиску
швидкість поширення хвилі тиску
коефіцієнт затухання хвилі тиску
стрибкоподібне підвищення тиску
unstable hydrodynamic process
increased pressure wave
pressure wave propagation velocity
pressure wave attenuation coefficient
abrupt pressure increase
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Григорський, С. Я. Методика розрахунку гідродинамічних процесів, спричинених зупинками насосних агрегатів магістрального нафтопроводу / С. Я. Григорський, М. Д. Середюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 4. - С. 65-71.
Abstract: За результатами теоретичних та експериментальних досліджень розроблено методику розрахунку гідродинамічних процесів, спричинених зупинками насосних агрегатів НПС магістрального нафтопроводу. Методика дає можливість прогнозувати зміни тиску на вході і виході НПС, а також у довільній точці траси нафтопроводу на першому та завершальному етапі перехідного процесу. Виконано апробацію методики та індивідуальної комп’ютерної програми шляхом прогнозування про- пускної здатності, режимних та енергетичних параметрів роботи одного із вітчизняних магістральних нафтопроводів. Фактичні та розраховані за програмою режимні параметри роботи магістрального нафтопроводу відрізняються не більше, як на 3 %. Розроблено технологічні карти оптимальних режимів роботи нафтопроводу за умови їх безпечності щодо реалізації перехідних процесів, спричинених зупинками насосних агрегатів.
Methods for calculation of hydrodynamic processes caused by stops of OPS pumping units of oil trunk pipeline were developed in accordance with the results of the theoretical and experimental studies. The methods provide a possibility to predict changes of pressure at the OPS inlet and outlet and in any point of the pipeline at the first and final stage of the transition process. Approval of the methods and computer program was performed by predicting transmission capacity, operational and energy parameters of one of the domestic oil pipelines. The actual and calculated by the program operational parameters of the trunk oil pipeline differ by not more than 3%. Process flow diagrams of optimal oil pipeline operation modes were developed provided that they are safe for carrying out of transition processes caused by stops of pumping units.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2971
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2014 - №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4310p.pdf376.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.