Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2974
Title: Управління ризиком техногенних небезпек при розробці морських нафтогазових родовищ
Authors: Боднарук, В. Б.
Keywords: ризик
аварія
управління
аналіз
дерево відмов
дерево подій
risk
accident
management
analysis
fault tree
event tree
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Боднарук, В. Б. Управління ризиком техногенних небезпек при розробці морських нафтогазових родовищ / В. Б. Боднарук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 4. - С. 79-88.
Abstract: Аналіз аварійності є основою для прийняття обґрунтованих рішень щодо попередження аварій, у тому числі для проведення кількісного аналізу ризику нафтогазових морських об'єктів. Один з напрямків освоєння нових районів нафтових і газових родовищ останнім часом пов'язано з розвитком нафтогазовидобування на континентальних морських шельфах. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі відноситься до сфери виробничої діяльності підвищеного ризику. В статті розглянуто концепцію аналізу аварій, наведено методи аналізу та оцінки техногенного ризику, також наведені плюси і мінуси кожного методу. Надана структура оцінки ризику, також приведено приклад ідентифікації небезпек і оцінки ризику на стадії експлуатації морських нафтогазових родовищ. Наведено приклад дерева відмов, а саме руйнування конструкції.
Accident rate analysis is the basis for taking well-grounded decisions to prevent accidents and conduct quantitative risk analysis at offshore oil and gas facilities. One of the ways for developing new areas of oil and gas fields is connected with development of oil and gas production in the continental shelf area. Exploration and development of oil and gas fields in the continental shelf area belongs to the sphere of higherrisk production activities. In the article the concept of accidents analysis is considered, methods for analysis and evaluation of technogenic risk are developed, and pros and cons of each method are provided. Risk evaluation structure and the example of hazards identification and risk evaluation at the stage of operation of the offshore oil and gas fields are provided. An example of fault tree, namely, the destruction of the structure, is given.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2974
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2014 - №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4312p.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.