Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3957
Назва: Методи підвищення ефективності транспортування газу
Інші назви: Development of methods for forming of resource saving technologies of pipeiine gas transportation
Автори: Руднік, А. А.
Ключові слова: магістральний газопровід
моделювання
ефективність
магистральный газопровод
моделирование
эффективность
gas main
simulation
performance
Дата публікації: 2002
Видавництво: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Бібліографічний опис: Руднік, Анатолій Андрійович Методи підвищення ефективності транспортування газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн.. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" / А. А. Руднік ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2002. - 18 с. - 15.
Короткий огляд (реферат): Розроблена концепція використання принципів ринкової економіки для вибору і наукового обгрунтування основних напрямів та засобів підвищення ефективності систем трубопровідного транспорту газу. Формуючим ядром концепції визначена виробнича функція систем трубопровідного транспорту газу. Створена методологічна основа математичного моделювання та розрахунків виробничої функції магістральних газопроводів з використанням базових законів газової термодинаміки. Створена система математичних моделей для ринкового аналізу ефективності трубопровідного транспортування газу за критеріальним показником прибутковості. Показник прибутковості визначений за ринковим принципом порівняння валових надходжень і валових витрат. Розроблена концепція оптимальної продуктивності газопроводів, яка в ринкових умовах формує вихідну основу для оцінювання ефективності трубопровідного транспортування газу. Запропонована принципово нова система розрахункових моделей для оцінювання ефективності транспортування газу при неповному використанні виробничих ресурсів. На основі проведених досліджень вирішена проблема науково- методичного забезпечення ключових задач порівняльного аналізу альтернативних стратегій управління функціонуванням і технічною реабілітацією систем магістральних газопроводів; підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та обгрунтування раціональних схем реконструкційного розвитку систем газопостачання; аналізу виробничої спроможності газопроводів і підвищення їх ефективності За рахунок заходів щодо реконструкції та технічного переобладнання компресорних станцій.
Разработана концепция использования принципов рыночной экономики для выбора и научного обоснования основных направлений и средств повышения эффективности систем трубопроводного транспорта газа. Основу концепции составляет построение системы базовых моделей для решения задач оценивания, прогнозирования и повышения ефективности трубопроводного транспорта газа в условиях технологических и экономических воздействий на стадии эксплуатации действующих, а также при реконструкционном развитии системы газопроводов Украины. Прикладная ориентация работы -повышение эффективности магистрального транспорта газа, основными единичными показателями которой являются: повышение степени использования производственной мощности действующих газопроводов; снижение удельных энергозатрат на транспорт газа, снижение себестоимости транспорта газа; увеличение фондоотдачи и получаемой прибыли от ее реализации; повышение эффективности проектов реконструкции газопроводов, определяющих оптимальные технологические параметры и технологическую схему после реконструкции.
Concept of market economy principles usage is developed for choice and scientific justification of main ways and facilities of gas pipeline transportation systems performance raise. The basic core of the concept is production function of gas pipeline transportation systems. Methodological basis of mathematical modeling and calculations of production function of gas mains are created using basic laws of gaseous thermodynamics. System of mathematical models for market analysis of gas pipeline transportation performance is designed according to criteria index of profitability. Profitability index is determined according to the market principle of bulk invadings and bulk expenditures comparison. Concept of optimum efficiency of gas pipelines is designed and it forms a basis for estimation of gas pipeline transportation performance in market conditions. Absolutely new system of calculated models for estimation of gas transportation performance is proposed using production resources. Different problems are solved on the basis of conducted studies: a problem of scientific-methodical supply of key problems for comparative analysis of alternate strategies of operational management and technical rehabilitation of gas mains systems; a problem of usage performance raise of fuel and energy resources and conditioning of rational outlines of reconstruction gas supply systems development; a problem of production capacity analysis of gas lines and raise of their performance at the expense of means towards reconstruction and technical modernization of compressor stations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3957
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
an768.pdf1.48 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.