Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4056
Назва: Особливості інтенсифікації припливу вуглеводів в процесі освоєння газоконденсатного низькопористого теригенного колектора
Інші назви: Characters of intensification of hydrocarbons influx in exploration process of gascondensate lowporosity siliciclastic rеservoir
Автори: Шевченко, І. М.
Ключові слова: метод інтенсифікації
низькопористий колектор
гідродинамічні дослідження
аерозоль
двооксид вуглецю
метод интенсификации
низкопористый коллектор
гидродинамические исследования
аэрозоль
диоксид углерода
intensification method
lowporosity reservoir
hydrodynamic well-testings
aerosol
carbon dioxide
Дата публікації: 2004
Видавництво: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Бібліографічний опис: Шевченко, Ігор Миколайович Особливості інтенсифікації припливу вуглеводів в процесі освоєння газоконденсатного низькопористого теригенного колектора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" / І. М. Шевченко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2004. - 17 с. - 13-14.
Короткий огляд (реферат): Дисертацію присвячено питанням вибору методу інтенсифікації припливу вуглеводнів з газоконденсатних низькопористих теригенних колекторів. На основі визначення конденсатонасиченості за результатами гідродинамічних досліджень на усталених режимах і співставленим з результатами гідродинамічних досліджень на неусталених режимах оцінено тривалість нестабільності аерозолю. Це є час, який проходить до випадіння газоконденсату із зваженого аерозолю на стінки порового каналу. Рекомендується застосування циклічної дії з метою збільшення припливу. Тривалість циклу не повинна бути більшою за час існування аерозолю у поровому каналі. З метою відновлення і збільшення проникності з урахуванням фізико-хімічних властивостей низькопористого колектора і газоконденсатної суміші найдоцільніше використовувати комплексну фізико-хімічну барообробку із використанням двооксиду вуглецю. Проведені лабораторні експерименти на низькопористих зразках, забруднених фільтратом промивної рідини, підтверджують ефективність циклічної дії двооксидом вуглецю.
Диссертация посвящена вопросам выбора метода интенсификации притока углеводородов из газоконденсатных низкопористых теригенных коллекторов (на примере объектов поисково-разведочных скважин визейских и турнейских отложений нижнего карбона Днепровско-Донецкой впадины). Впервые в диссертации проведено обобщение низкопористого терригенного коллектора по его физико-химическим свойствам в единое понятие. Оно выражается в совокупности капиллярных, осмотических, электрокинетических эффектов, массообменных процессов и адсорбционных свойств. В производство рекомендуются для внедрения “Единые правила определения параметров комплексной физико-химической барообработки с использованием диоксида углерода” и “Программа комплексной физико-химической барообработки с использованием диоксида углерода”.
The dissertation is devoted to choice of intensification method of hydrocarbons iflux from gascondensate lowporosity siliciclastic reservoirs. Duration of aerosol unstubility is evaluated on basis of determination of condensate saturation from production tests and it’s comparison with results from build-up of pressure. This is a time, which gouing untill dropping gascondensate from weighed state on pore channel walls. Application of cyclical influence is recommended with purpose of iflux increasing. Duration of cycle do not may be great from existence time of aerosol. With purpose of restoration and increasing of permeability with registration of physical-chemical properties of lowporosity reservoir and gascondensate composition to the point using of complex physical-chemical baroprocessing with carbon dioxide. Laboratory tests made on lowporosity cores, which are poluted by mud filtrate, confirmed effectivity of cyclical influence by carbon dioxide.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4056
Розташовується у зібраннях:Автореферати

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
an778.pdf1 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики  Google Scholar


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.