Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/494
Title: Щодо оптимізації освітнього менеджменту в сфері підготовки кадрів для нафтогазових підприємств і організацій в рамках Болонського процесу
Authors: Кісь, Г. Р.
Тимошенко, Д. В.
Keywords: Болонський процес
інтелектокористування
інтелектуальний капітал
інтелектуальний потенціал
інтелектуальний ресурс
коучінг
лідерство
людський капітал
м'які навички
мотивація
наставництво
нафтогазовий комплекс
нейроменеджмент
освітній менеджмент
освітній процес
суспільний інститут
фасилітація
the Bologna Process
intellectual application
intellectual capital,
intellectual potential
intellectual resource
coaching
leadership
soft skills
motivation
tutorship
oil and gas complex
neuromanagement
educational management
educational process
institutional setting
facilitation
human capital
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кісь, Г. Р. Щодо оптимізації освітнього менеджменту в сфері підготовки кадрів для нафтогазових підприємств і організацій в рамках Болонського процесу / Г. Р. Кісь, Д. В. Тимошенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 1. - С. 15-24.
Abstract: В статті запропоновано підхід до управління навчальним процесом сучасного вузу в рамках Болонського процесу. Вказано на необхідність створення заходів з наставництва (коучінгу) і напрямків формування «м'яких навичок» (особистісних факторів) задля створення у студентів цілісного бачення бізнес-процесів.
The article deals with the approach to educational process optimization within the framework of the Bologna Process. Attention is drawn to coaching methods and ways of "soft skills" (personality factors) implementation in order to make students to form a kind of perceptual unit (vision) of modern business processes.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/494
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5087p.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.