Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4956
Title: Математичне моделювання металорізальних верстатів
Authors: Струтинський, В. Б.
Мельничук, П. П.
Issue Date: 2002
Publisher: ЖІТІ
Citation: Струтинський, В. Б. Математичне моделювання металорізальних верстатів : монографія / В. Б. Струтинський, П. П. Мельничук. - Житомир : ЖІТІ, 2002. - 570 с.
Abstract: Монографія узагальнює багаторічний доробок авторів у галузі математичного моделювання металорізальних верстатів. Вона включає розгляд математичного апарату та сучасних програмних продуктів, що використовувалися при моделюванні металорізальних верстатів, методологію розробки математичних моделей статичних і квазістатичних процесів, що мають місце при роботі верстатів, а також конкретні методи моделювання різноманітних динамічних випадкових процесів у технологічних системах верстатів. Математичний апарат моделювання включає методи гармонічного і спектрального аналізу та їх реалізацію за допомогою сучасних математичних пакетів, зокрема пакетів MathCAD і MATLAB останніх версій. Методологія моделювання статичних і квазістатичних процесів розглянута на прикладі створення комплексної структурної моделі фрезерного верстата ГФ2171С6, оснащеного прогресивним інструментом у вигляді фрези косокутного різання. Моделювання динамічних випадкових процесів, що мають місце при роботі верстатів, показане на прикладах аналізу динамічних верстатів токарної групи. Розроблені математичні моделі доведені до практичного використання. Результати моделювання наведені в порівнянні з експериментальними даними.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4956
ISBN: 966-683-047-7
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3669s.pdf67.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.