Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4981
Title: Енергозаощадження в нафтогазовидобувній галузі
Authors: Козак, Л. Ю.
Issue Date: 2008
Publisher: ІФНТУНГ Факел
Citation: Козак, Л. Ю. Енергозаощадження в нафтогазовидобувній галузі : монографія / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 145 с.
Abstract: Викладені у монографії питання стосуються однієї з найважливіших проблем економіки України - проблеми енергоносіїв. Один з найефективніших шляхів її вирішення це економне і раціональне використання енергоресурсів - енергозаощадження, що дає змогу вирішувати відразу дві проблеми - знижувати затрати на енергоносії за рахунок їх економії і зменшувати забруднення навколишнього середовища шкідливими викидами від згоряння палива. Розглянуто загальний баланс первинних і нетрадиційних поновлюваних джерел енергії та їх кінцеве споживання. Викладені теоретичні основи енергозаощадження, що стосуються основних напрямків підвищення ефективності споживання енергоносіїв в нафтогазовидобувній галузі та їх заощадження. Наведені приклади практичного застосування методів енергозаощадження з їх техніко-економічним обґрунтуванням.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4981
ISBN: 978-966-694-091-2
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1342.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.