Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5036
Title: Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика
Authors: Проскуріна, Н. М.
Issue Date: 2011
Publisher: Інформ.-аналіт. агенство
Citation: Проскуріна, Н. М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика : монографія / Н. М. Проскуріна. - К. : Інформ.-аналіт. агенство, 2011. - 739 с.
Abstract: У монографії викладено теоретичні, методологічні та організаційні підходи до формування процедурного забезпечення. Уточнено та доповнено класифікацію аудиторських процедур. Автором узагальнено теоретичні погляди фахівців на застосовні в аудиті методи та методичні прийоми. Викладено та досліджено принципи, закономірності і методичні підходи до послідовності здійснення аудиту та його планування. В монографії основний акцент зроблено на комплексний підхід до вибору аудиторських процедур з метою досягнення конкретних цілей аудиту, на обґрунтування їх відповідності, достатності та ефективності. Відносно запропонованих аудиторських процедур розглядаються фактори впливу на їх вибір. На основі аналізу та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду аудиторської діяльності автором виконані конкретні розробки та пропозиції щодо планування аудиту, визначення аудиторського ризику, розрахунку рівня суттєвості, ціноутворення аудиторських послуг.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5036
ISBN: 978-617-571-048-7
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6886s.pdf37.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.