Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5041
Title: Інженерна геодезія
Authors: Баран, П. І.
Issue Date: 2012
Publisher: ВІПОЛ
Citation: Баран, П. І. Інженерна геодезія : монографія / П. І. Баран. - К. : ВІПОЛ, 2012. - 618 с.
Abstract: У книзі розглядаються теоретичні та практичні проблеми інженерно-геодезичного забезпечення вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації різних інженерних споруд. Викладено методи побудови планових і висотних інженерно-геодезичних мереж, описано основні принципи геодезичного забезпечення інженерно-технічних вишукувань, топографічного знімання місцевості, підземних комунікацій, трасування лінійних споруд, методи виконання аерофото-, космо- і тепловізійного знімання, лазерного сканування. Схарактеризовано точність проектування елементів споруд на топопланах, методи горизонтального і вертикального планування територій для будівництва, геодезичної підготовки проектів. Описано елементи, способи і прилади для геодезичних розмічувальних робіт, методи контролю форми і розмірів конструкцій споруд і технологічного обладнання. Розглядаються технологічні засади контролю зведення будівель і споруд, прокладання підземних комунікацій, автошляхів та залізниць. Висвітлено інженерно-геодезичні роботи в гідротехнічному будівництві, мосто- і тунелебудуванні, при зведенні споруд з поверхнями обертання, скульптур, теплотехнічного обладнання АЕС, науково-технічних установок. Значну увагу приділено інженерно-геодезичному моніторингу споруд, контролю стабільності пунктів опорних геодезичних мереж. Розглядаються оптимальні методи мінімізації горизонтальних та вертикальних зміщень для виправлення планово-висотного положення конструкцій споруд у процесі їх експлуатації. Коротко описано принципи організації інженерно-геодезичних робіт у відомствах і службах державного управління, вимоги до складання проектів виконання геодезичних робіт, охорони праці та організації виконавчого знімання в процесі будівництва об'єктів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5041
ISBN: 978-966-646-125-7
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3370s.pdf39.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.