Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5082
Title: Мінерально-сировинний комплекс та сталий розвиток України
Authors: Довгий, С. О.
Іванченко, В. В.
Коржнев, М. М.
Курило, М. М.
Трофимчук, О. М.
Чугунов, Ю. Д.
Issue Date: 2014
Publisher: Логос
Citation: Мінерально-сировинний комплекс та сталий розвиток України : монографія / С. О. Довгий, В. В. Іванченко, М. М. Коржнев [та ін.]. - К. : Логос, 2014. - 236 с.
Abstract: У роботі розглянутий мінерально-сировинний комплекс України, модернізація якого є обов'язковою умовою досягнення державою сталого розвитку. Його реформування, з огляду на стан мінерально-сировинної бази, виробничих фондів і вплив видобутку і переробки корисних копалин на довкілля, має здійснюватися з обов'язковим врахуванням природно-ресурсного й екологічного факторів з інформаційним забезпеченням ресурсної бази, технологічним переоснащенням видобувної і переробної галузей та екологічною реабілітацією територій на фоні поступового переходу країни на малосировинну інноваційну економіку з високотехнологічними галузями виробництва.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5082
ISBN: 978-966-171-867-7
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6039s.pdf19.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.