Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5127
Title: Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку
Authors: Корягін, М. В.
Куцик, П. О.
Issue Date: 2015
Publisher: ЛКА
Citation: Корягін, М. В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. - Львів : ЛКА, 2015. - 239 с.
Abstract: У монографії досліджено існуючі підходи до побудови методології бухгалтерського обліку та представлено якісно новий погляд на її структуру, склад і напрями розвитку. Запропоновані концептуальні зміни у структурі методології бухгалтерського обліку дозволяють привести вітчизняну облікову методологію до рівня світових вимог з урахуванням досвіду різних країн. Розроблений підхід до інформаційного забезпечення прийняття рішень у формі інтегрованої адаптивної системи на базі фінансового обліку з вбудованими підсистемами з використанням розвиненої методології дозволяє окреслити напрями його розвитку на основі поєднання різних підсистем обліку в єдину інформаційну систему підприємства, що забезпечуватиме формування цільових потоків інформації для різних категорій користувачів і на виході трансформувати інформаційний ресурс у ефективну систему звітності.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5127
ISBN: 978-617-695-265-6
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3658s.pdf12.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.