Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5283
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАдаменко, О. М.-
dc.contributor.authorАдаменко, Я. О.-
dc.date.accessioned2017-10-13T07:43:09Z-
dc.date.available2017-10-13T07:43:09Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationТехнології інженерно-екологічних досліджень. Розробки Наукової школи професора Олега Адаменка "Раціональне використання та захист природи" / О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2017. - № 1uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5283-
dc.description.abstractІнженерно-екологічні дослідження Наукової школи професора Олега Адаменка «Раціональне використання та захист природи» з 1989 р. спрямовані на розробку теоретичних (Конструктивна екологія, Землелогія, Палеоекологія), методологічних (КСЕБ – комп’ютеризовані системи екологічної безпеки) та практичних (підвищення рівня захисту природно-антропогенних геосистем у зонах впливу нафтогазового комплексу, урбоекосистем, територій затоплення катастрофічними паводками та ін.) проблем. За останні роки під керівництвом О. М. Адаменка захищено 7 докторських та 18 кандидатських дисертацій з технічних, геологічних та географічних наук, опубліковано більше 60 монографій та підручників, виконано 14 міжнародних проектів, випущено більше 500 бакалаврів і 70 магістрів з екологічних спеціальностей.uk_UA
dc.description.abstractИнженерно-экологические исследования Научной школы профессора Олега Адаменко «Рациональное использование и защита природы» с 1989 г. Направлены на разработку теоретических (Конструктивная экология, Землеология, Палеоэкология), методологических (КСЭБ – компьютеризованные системы экологической безопасности) и практических (повышения уровня защиты природно-антропогенных геосистем в зонах влияния нефтегазового комплекса, урбоэкосистем, территорий затопления катастрофическими паводками и др.) проблем. За последние годы под руководством О. М. Адаменко защищено 7 докторских и 18 кандидатских диссертаций с технических, геологических и географических наук, опубликовано более 60 монографий и учебников, выполнено 14 международных проектов, выпущено более 500 бакалавров и 70 магистров по экологическим специальностям.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectекологіяuk_UA
dc.subjectтехнології захисту навколишнього середовищаuk_UA
dc.subjectприродно-антропогенні геосистемиuk_UA
dc.subjectмоніторинг довкілляuk_UA
dc.subjectекологічний контроль і аудит, екологічний менеджментuk_UA
dc.subjectконструктивна екологіяuk_UA
dc.subjectэкологияuk_UA
dc.subjectтехнологии защиты окружающей средыuk_UA
dc.subjectприродно-антропогенные геосистемыuk_UA
dc.subjectмониторинг окружающей средыuk_UA
dc.subjectэкологический контроль и аудитuk_UA
dc.subjectэкологический менеджментuk_UA
dc.subjectконструктивная экологияuk_UA
dc.titleТехнології інженерно-екологічних досліджень. Розробки Наукової школи професора Олега Адаменка "Раціональне використання та захист природи"uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2017. - №1 (15)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5784p.pdf3.41 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.