Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5283
Title: Технології інженерно-екологічних досліджень. Розробки Наукової школи професора Олега Адаменка "Раціональне використання та захист природи"
Authors: Адаменко, О. М.
Адаменко, Я. О.
Keywords: екологія
технології захисту навколишнього середовища
природно-антропогенні геосистеми
моніторинг довкілля
екологічний контроль і аудит, екологічний менеджмент
конструктивна екологія
экология
технологии защиты окружающей среды
природно-антропогенные геосистемы
мониторинг окружающей среды
экологический контроль и аудит
экологический менеджмент
конструктивная экология
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Технології інженерно-екологічних досліджень. Розробки Наукової школи професора Олега Адаменка "Раціональне використання та захист природи" / О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2017. - № 1
Abstract: Інженерно-екологічні дослідження Наукової школи професора Олега Адаменка «Раціональне використання та захист природи» з 1989 р. спрямовані на розробку теоретичних (Конструктивна екологія, Землелогія, Палеоекологія), методологічних (КСЕБ – комп’ютеризовані системи екологічної безпеки) та практичних (підвищення рівня захисту природно-антропогенних геосистем у зонах впливу нафтогазового комплексу, урбоекосистем, територій затоплення катастрофічними паводками та ін.) проблем. За останні роки під керівництвом О. М. Адаменка захищено 7 докторських та 18 кандидатських дисертацій з технічних, геологічних та географічних наук, опубліковано більше 60 монографій та підручників, виконано 14 міжнародних проектів, випущено більше 500 бакалаврів і 70 магістрів з екологічних спеціальностей.
Инженерно-экологические исследования Научной школы профессора Олега Адаменко «Рациональное использование и защита природы» с 1989 г. Направлены на разработку теоретических (Конструктивная экология, Землеология, Палеоэкология), методологических (КСЭБ – компьютеризованные системы экологической безопасности) и практических (повышения уровня защиты природно-антропогенных геосистем в зонах влияния нефтегазового комплекса, урбоэкосистем, территорий затопления катастрофическими паводками и др.) проблем. За последние годы под руководством О. М. Адаменко защищено 7 докторских и 18 кандидатских диссертаций с технических, геологических и географических наук, опубликовано более 60 монографий и учебников, выполнено 14 международных проектов, выпущено более 500 бакалавров и 70 магистров по экологическим специальностям.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5283
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2017. - №1 (15)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5784p.pdf3.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.