Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5292
Title: Біотичне та ландшафтне різноманіття басейну р. Гнила Липа (стан і планування збереження, невиснажливого використання та відтворення)
Authors: Приходько, М. М.
Карамушка, В. І.
Приходько, М. М.
Фреїк, Б. М.
Мовчан, Я. І.
Царенко, П. М.
Приходько, Н. Ф.
Штиркало, Я. Є.
Кащишин, О. К.
Буняк, В. І.
Різун, В. Б.
Коновалова, І. Б.
Тимочко, В. Б.
Яницький, Т. П.
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ Факел
Citation: Біотичне та ландшафтне різноманіття басейну р. Гнила Липа (стан і планування збереження, невиснажливого використання та відтворення) : монографія / М. М. Приходько, В. І. Карамушка, М. М. Приходько [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 116 с.
Abstract: Проведені дослідження природних умов формування біотичного і ландшафтного різноманіття у басейні річки Гнила Липа, созологічної оцінки флористичних і фауністичних комплексів. Проаналізовано загрози існуванню популяцій видів рослин і тварин та біогеоценотичних комплексів. За результатами досліджень обгрунтовано шляхи інтегрування аспектів біорізноманіття в план управління басейном р. Гнила Липа, охорони та відтворення флори і фауни із застосуванням активних і пасивних заходів з урахуванням основних принципів розбудови екомережі, видана монографія.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5292
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1335.pdf6.03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.