Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6252
Title: Пристрій для вимірювання рівня рідини в порожнині газопроводу
Authors: Карпаш, О. М.
Рибіцький, І. В.
Карпаш, М. О.
Банахевич, Р. Ю.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 106840 C2 Україна, МПК G01F 23/00, G01F 23/28, G01F 23/296. Пристрій для вимірювання рівня рідини в порожнині газопроводу / Карпаш О. М., Рибіцький І. В., Карпаш М. О., Банахевич Р. Ю. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2013 09982 ; заявлено 12.08.13 ; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3. – 9 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі технологічних вимірювань і може бути використаний для визначення фактичного рівня рідини у порожнинах технологічних газопроводів. Пристрій для вимірювання рівня рідини в порожнині газопроводу складається з ультразвукового п'єзоелектричного перетворювача та вимірювального блока та оснащений акустичним блоком, встановленим на газопроводі з ущільненням гумовою манжетою, в корпусі якого з можливістю контакту з поверхнею газопроводу встановлені датчик температури та ультразвуковий п'єзоелектричний перетворювач, який притиснутий до поверхні газопроводу пружиною та має у місці контакту увігнуту акустичну призму, при цьому вимірювальний блок розміщений над поверхнею землі, з'єднаний з акустичним блоком через з'єднувач, що вмонтований в колонку електрохімічного захисту, та містить модуль, в основу роботи якого покладено алгоритм визначення рівня рідини за максимумами побудованої огинаючої кривої динаміки проходження ультразвукових хвиль та дійсним значенням температури рідини. Реалізація запропонованого пристрою дозволить проводити вимірювання рівня рідини в порожнині газопроводу з високою точністю та забезпечить можливість вимірювання рівня рідини в порожнині газопроводу меншого за 10,6 см без порушення суцільності стінки трубопроводу та його розкопування.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6252
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106840.pdf354.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.