Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6264
Title: Прилад для склерометричних досліджень
Authors: Бурда, М. Й.
Криль, А. О.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 110559 C2 Україна, МПК G01N 3/46. Прилад для склерометричних досліджень / Бурда М. Й., Криль А. О., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № а 2014 07252 ; заявлено 27.06.14 ; опубл. 25.11.14, Бюл. № 22. – 6 с. : іл.
Abstract: Об'єкт винаходу: прилад для склерометричних досліджень. Галузь застосування: винахід належить до пристроїв для дослідження механічних, а саме трибологічних процесів, вимірювання міцнісних та енергетичних характеристик поверхневого шару різних матеріалів та покрить методом склерометрії. Суть винаходу: прилад для склерометричних досліджень містить основу, встановлені на ній утримувач зразка, привід переміщення системи дряпання, яка складається із корпусу, оснащеного вузлом навантаження, утримувачем індентора, плоскою пружиною, вертикально розміщеною між приводом переміщення системи дряпання та корпусом, датчик сили дряпання та засіб для реєстрації сили дряпання, згідно з винаходом, новим є те, що сам прилад додатково містить плоску пружину, встановлену паралельно до основної плоскої пружини, два сухарі, однакової висоти, розміщені між пружинами, та циліндричну напрямну, встановлену нерухомо у корпусі, в якій з можливістю вертикального переміщення встановлено утримувач індентора. Технічний результат полягає у проведенні досліджень із високою точністю вимірювання тангенціальної складової сили дряпання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6264
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110559.pdf229.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.