Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6333
Title: Пристрій для дослідження стирання сипучих матеріалів
Authors: Бурда, М. Й.
Гарасимів, Г. В.
Порайко, Ю. І.
Гладкий, С. І.
Issue Date: 1997
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 18112 А Україна, МПК G01N 3/56. Пристрій для дослідження стирання сипучих матеріалів / Бурда М. Й., Гарасимів Г. В., Порайко Ю. І., Гладкий С. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 96114401 ; заявлено 25.11.96 ; опубл. 31.10.97, Бюл. № 5. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для дослідження на стирання сипучих матеріалів, який містить корпус, трубопровід І засіб переміщення досліджуваного матеріалу, який відрізняється тим, що засіб переміщення досліджуваного матеріалу виконано у вигляді планетарного зубчатого механізму, який складається з водила, опорного центрального зубчатого колеса І сателітів, І приводу обертання водила планетарного зубчатого механізму, причому водило встановлено з можливістю обертання навколо закріпленої одним кінцем у корпусі нерухомої осі, на другому КІНЦІ ЯКОЇ встановлене опорне центральне зубчате колесо, а на водилі розміщені на осях сателіти з закріпленими на них нерухомо трубопроводами, виготовленими у вигляді замкнутих багатокутників.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6333
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18112 A.pdf150.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.