Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6335
Title: Датчик діагностики спрацювання вузла тертя
Authors: Порайко, Ю. І.
Бурда, М. Й.
Гладкий, С. І.
Климишин, Я. Д.
Issue Date: 1997
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 18114 А Україна, МПК G01N 3/56. Датчик діагностики спрацювання вузла тертя / Порайко Ю. І., Бурда М. Й., Гладкий С. І., Климишин Я. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 96104123 ; заявлено 31.10.96 ; опубл. 01.07.97, Бюл. № 5. – 4 с. : іл.
Abstract: 1. Датчик діагностики спрацювання вузла тертя, який складається з циліндричного корпусу з немагнітного матеріалу, розміщеного в ньому уловлювача частинок спрацювання, виконаного у вигляді магнітного ланцюга, що складається з магнітопроводу І зазору, розміщеного на одному з торців корпусу у зоні найбільшої Імовірності появи частинок спрацювання, і реєстратора граничної дози частинок спрацювання, котрий електрично зв'язаний з реєструючим приладом, який відрізняється тим, що магнітний ланцюг додатково містить два постійні різнонаправлені магніти, розміщені в корпусі з утворенням зазору між ними, а в якості реєстратора граничної дози частинок спрацювання служить геркон, який включений в магнітний ланцюг, причому геркон з магнітопроводами розміщені у циліндричній вставці, виконаній з немагнітного матеріалу, яка встановлена у виточці корпусу співвісно йому з можливістю повороту і фіксації положення геркона з магнітопроводами відносно постійних магнітів. 2. Датчик діагностики спрацювання вузла тертя по п. 1, який відрізняється тим, що торцьова поверхня корпусу, на якій різнонаправленими магнітами утворений зазор, покрита з'ємною еластичною немагнітною плівкою, наприклад, поліетиленовою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6335
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18114 A.pdf161.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.