Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6358
Title: Пристрій для відкручування труб у свердловині
Authors: Яремійчук, Р. С.
Шандровський, Т. Р.
Воєвідко, І. В.
Якимечко, Я. Я.
Issue Date: 2001
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 35921 А Україна, МПК E21B 31/00. Пристрій для відкручування труб у свердловині / Яремійчук Р. С., Шандровський Т. Р., Воєвідко І. В., Якимечко Я. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № 99041928 ; заявлено 06.04.1999. ; опубл. 16.04.2001, Бюл. № 3. – 4 с. : іл.
Abstract: 1. Пристрій для відкручування труб у свердловині, що містить корпус, ведучий вал і розміщений між ними реверсивний механізм, якір якого з’єднаний із стопорними плашками, який відрізняється тим, що реверсивний механізм виконаний у вигляді багато секційного синусо-кулькового редуктора з якорем. 2. Пристрій для відкручування труб у свердловині за п. 1, який відрізняється тим, що стопорні плашки виконано з буртами та похилими поверхнями, які контактують з відповідними пазами і поверхнями якоря та ведучого вала і мають можливість радіального переміщення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6358
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35921 A.pdf519.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.