Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6520
Title: Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування
Authors: Бурда, М. Й.
Луцак, Д. Л.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 105990 С2 Україна, МПК G01N 3/56. Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування / Бурда М. Й., Луцак Д. Л., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201305097 ; заявлено 19.04.2013. ; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. – 6 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до області випробовування матеріалів на абразивне зношування, а саме - зношування вільним, незакріпленим абразивом. Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування містить корпус, випробовувальну камеру з верхньою рухомою кришкою, абразивне середовище у випробовувальній камері і розміщений у ньому зразок у вигляді циліндра, утримувач зразка, привід обертання утримувача зразка і засіб для стискання абразивного середовища. При цьому містить активатор абразивного середовища та привід його обертання, сам активатор виконаний у вигляді диска, закріпленого на втулці, що встановлена на зовнішній поверхні утримувача зразка з можливістю провертання, по периферії диска паралельно до осі утримувача встановлено лопатки-стрижні, привід обертання активатора абразивного середовища складається із трьох зубчастих коліс: ведучого колеса із зовнішньою зубчастою нарізкою, закріпленого на утримувачі зразка, веденого із внутрішньою зубчастою нарізкою, закріпленого на втулці активатора абразивного середовища, та проміжної шестірні, яка встановлена на осі, закріпленій у корпусі пристрою, та забезпечує кінематичний зв'язок між ведучим та веденим зубчастими колесами, причому диск активатора абразивного середовища розміщується ексцентрично відносно осі втулки таким чином, щоб мінімальна відстань між лопаткою-стрижнем і циліндричною поверхнею зразка становила 5d, а максимальна - 15d, де d - середній діаметр частинок абразивного середовища, в якому проводяться випробовування. Винахід дозволяє досліджувати абразивну зносостійкість матеріалів та покрить із підвищеною точністю та достовірністю результатів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6520
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105990 С2.pdf313.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.